niedziela, 8 kwietnia 2018

Kolana sztinkrujōm...

Kejsik we lazarycie flyjgera miała łogolić 80-lytniego pacijynta przed łoperacyjōm. Tak prowdōm szlo ło pachwiny kole jajec. Seblyko tego knakra i uwidziała łogrōmniasty ciulik łōnego. Niy poradziōła sie postrzimać i pedziała:
– Starziku! Nale wy mŏcie srogachny... pyrlik!
A strazik hyrnie na to:
– Suchej dziołcha, jesce jakesik dziesiyńć lŏt nazŏd to jŏ na mojim ciuliku nosiōł kibel ze wodōm jakesik 100 myjtrōw łod studni do chałupy. I to bez hilfy mojich gracōw.
– A terŏzki co? Niy idzie tak już?
– Anō, niy... kolańska mi sztinkrujōm!

wtorek, 3 kwietnia 2018

Dupa...

Twała sesyjŏ na akadymiji medicznyj. Ze zolu wylazuje markotny sztudynt i chnetki go łotŏczajōm kamraty ze jejigo ferajnu:
–Zdŏłeś?
– Niy!
– A czamu?
–Bo mi profesor zadŏł pierōnym gupie pytani...
– A jake?
– Co trza mieć, coby zrobić klistiyra (lewatywa)?
– Nō i co łodpedziŏłeś?
– DUPA!

sobota, 17 marca 2018

Teść...

Bez piyrsze trzi tydnie mojigo małżyństwa bōłech przekōnany, miŏłech take uważowanie, iże mōm nŏjlepszyszŏ świekra na świycie. A to ci i fusbalszpil symnōm łobejzdrzała, a to i ło autokach pogŏdalichmy, bali... i na ryby poszlichmy do kupy. Nō, i yntlich wytrzyźbiŏłech po tym mojim wieleli. Zaziyrōm tak na ta moja świekra a to... szwigerfater!

wtorek, 27 lutego 2018

Łogōnek...

We autobusie siedzi se blōndina za swojim psiokym na klinie. Łorŏz wlazuje festelnie napolōny, łozhajcowany fric i gŏdŏ ku nij:
– Wiysz dziołcha, kciołbych być na łōnego miyjscu...
– Nō, niy jeżech tego takŏ isto! My jadymy do weteryniŏrza coby mu łoerznōł łogōnek!

poniedziałek, 15 stycznia 2018

Fto bydzie....

– Mamulko, eźli jŏ sie kusikuja ze synkym we dziub, we klepaczka, to poradza zaciōnżyć, nagōnić? – pytŏ frela ze łostatnij lasy podstawōwki.
– Niy, niy – łoześmiŏła sie mamulka.
– A kej sie tak kusikuja ze lynzykym?
– Niy! – łodpedziała letko zaniypokojōno.
– A kej ci mu tak łobciōgna laska?
– Niy, niy nagōnisz! – gŏdŏ mamulka już we szoku.
– A łod zeksu oralnygo?
– Cerzicko, to tego wŏs tam we tyj szuli uczōm? – pyto mamula już blank nerwyjs.
– Niy, niy nerwuj sie mamulko. Jŏ ino kciałabych ganc ajnfach spokopić, fto bydzie... ŁOJCYM!

czwartek, 21 grudnia 2017

Hanysek i Margot...

Hanysek i Margot (Jaś i Małgosia) bawiōm sie wrōłz we familijŏ, we dōm. Hanysek prōbuje łobiadu i gŏdŏ:
– Wiysz co, kociku, ta zupa je ździebko przesolōnŏ.
Na to Margot:
–Przesolōnŏ? To je niymożebne... przeca pŏra razy kosztowałach, nale ty uwŏżŏsz, iże jŏ niy mōm prawie... bo niby co? Kejech przesolōła, to za pierōna niy mōm prawie. A możno przeciepniesz mi, iże niy kosztowała, to co...myślisz, co jŏ cygania. Pewnikiym nigdy niy mōm prawie i zawdy cygania. To, iże zupa je przesolōnŏ, już niy lza mie traktować jak czowieka, ino zarŏzki przeciepować mi cygaństwo... jak ty mogesz myśleć łō mie jak ło jakisik łostatnij? To jŏ sie trŏpia, flaki wypruwōm, a ty mie jak psioka traktujesz, iże sztyjc i jednym ciyngym cygania i niy poradza warzić. Nō, co jŏ jeszcz źle robia? Możno na isto je cosik symnōm niy richtik, możno je ci symnōm źle, nic ci niy sztimuje, jak ty sie ku mie łodzywŏsz... czamu mŏsz mie za psioka?
– Mamulko! a Hanysek pedziŏł ino krōtko:
– SUKA!

środa, 13 grudnia 2017

Integracyjny ausflug...

Wiycie, taki moderny terŏzki „integracyjny” ausflug dobryj fyrmy. Chop cuci sie ło szaroku we hotylowym prykolu. Wele niygo dziołcha wstowo i rzōńdzi:
– Ta cŏłkŏ integracyjŏ je ło kant dupy łoztrzaś!
– Jakōż to? Niy podobało ci sie? – pytŏ tyn chop.
– Ja, widziało mi sie, nale idzie mi ło to, coby sie lepszij poznać...
– Nō, lepszij już sie cheba niy dŏ... po takij nocy, prŏwda? – śmiyje sie chop.
Dziołcha robi sie szarłatnŏ na fresie na spōmniynie tyj nocy i dalszij rzōńdzi:
– Nale jŏ do terŏzka niy miarkuja ze jakigo działu jeżeś chopie, ani jak sie mianujesz...
– Eee, tam... to idzie nadrobić. Jo je Erwin i robia za kelnera we tym hotelu!